UEFA Champions League logo

Bảng Xếp Hạng vòng bảng UEFA Champions League 2021-2022

Bảng A

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
1
1
0
4
2
2
1
1
0
4
3
2
1
0
1
3
4
2
0
0
2
0

Bảng C

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
2
0
0
6
2
2
2
0
0
6
3
2
0
0
2
0
4
2
0
0
2
0

Bảng E

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
2
0
0
6
2
2
1
1
0
4
3
2
0
1
1
1
4
2
0
0
2
0

Bảng G

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
1
1
0
4
2
2
0
2
0
2
3
2
0
2
0
2
4
2
0
1
1
1

Bảng B

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
2
0
0
6
2
2
1
1
0
4
3
2
0
1
1
1
4
2
0
0
2
0

Bảng D

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
2
0
0
6
2
2
1
0
1
3
3
2
0
1
1
1
4
2
0
1
1
1

Bảng F

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
1
1
0
4
2
2
1
0
1
3
3
2
1
0
1
3
4
2
0
1
1
1

Bảng H

#
CLB
M
W
D
L
Pt
1
2
2
0
0
6
2
2
1
0
1
3
3
2
1
0
1
3
4
2
0
0
2
0

Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ các tính năng hữu ích.

P